Hiệu quả tín dụng chính sách tại Sóc Trăng

Các chương trình cho vay ưu đãi được thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời gian qua đã giúp hàng chục nghìn hộ thoát nghèo, hàng trăm nghìn lao động có thêm việc làm, nhiều công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng, phục vụ nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Đến hết tháng 7/2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt 2.777 tỷ đồng với trên 158 nghìn hộ đang còn dư nợ.

Phóng sự ảnh của TRẦN VIỆT LINH dưới đây sẽ thông tin cho quý vị và các bạn về hiệu quả của đồng vốn ưu đãi tại Sóc Trăng.