Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên mảnh đất Hương Sơn

(VBSP News) Phát huy vai trò của tín dụng chính sách, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã trở thành đòn bẩy giúp hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu, nâng cao thu nhập. Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH huyện đạt trên 519.936 triệu đồng với gần 10.000 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho các đối tượng được vay đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở rộng diện tích cây ăn quả, duy trì và tạo thêm việc làm mới cho lao động.
Phóng sự ảnh của Hương Giang ghi lại những hoạt động hiệu quả thời gian qua của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Hương Sơn.