Hậu Giang hỗ trợ vốn cho gần 85 nghìn hộ thoát nghèo (VTV1 - 17h00 - 29.9.2022)