Hành trình vốn vay ưu đãi trên quê Bác

(VBSP News) Sau 15 năm hoạt động, đến nay tổng dư nợ của 18 chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH tỉnh Nghệ An đang triển khai thực hiện đạt trên 7.000 tỷ đồng với 297 nghìn hộ đang vay vốn. Nguồn vốn vay ưu đãi trong thời gian qua góp phần thu hút và tạo việc làm cho trên 81 nghìn lao động; trên 244 nghìn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 209 nghìn công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây mới và sửa chữa gần 28.164 căn nhà cho hộ nghèo và 502 hộ gia đình được vay làm nhà ở phòng tránh bão, lụt…

Với mạng lưới gần 8.400 Tổ tiết kiệm và vay vốn phủ kín trên khắp các thôn, xóm trong toàn tỉnh Nghệ An cùng hơn 470 Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn. NHCSXH tỉnh đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng các đối tượng thụ hưởng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, gia đình đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn… có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn thuận lợi để phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.