Góp sức xây dựng nông thôn mới

18/11/2019

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đã giúp cho đồng bào DTTS huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Sin Quốc Hoa ở xã Xuân Tâm được vay vốn NHCSXH để phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Đến nay, gia đình ông đã có 7ha  trồng cà phê, tiêu, điều. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu được hàng trăm triệu đồng. Với nguồn thu nhập ổn định, gia đình ông Sin Quốc Hoa xây dựng được nhà cửa khang trang, chăm lo cho con học hành, hỗ trợ cây, con giống cho nhiều hộ gia đình, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 7 lao động tại địa phương.

Theo Báo Đồng Nai

Các tin bài khác