Đưa nguồn vốn ưu đãi về vùng đất biển

(VBSP News) Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trở thành đòn bẩy, động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân tự tin hơn trong quá trình vươn lên thoát nghèo toàn diện, chung tay cùng với cộng đồng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nguồn vốn được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, được giải ngân đúng đối tượng thụ hưởng. Từ đó làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho các hộ vay, giúp hàng trăm nghìn hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS được vay vốn đầu tư vào SXKD, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp độc giả có cái nhìn đầy đủ về sự hiệu quả của đồng vốn NHCSXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.