Đưa hương Tết đến huyện đảo Lý Sơn

(VBSP News) Năm vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đạt nhiều kết quả tích cực, các hoạt động dịch vụ, du lịch từng bước khởi sắc, lượng khách đến với Lý Sơn ngày càng tăng, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Người dân huyện đảo Lý Sơn đang chuẩn bị đón Tết Canh Tý trong niềm vui và hy vọng năm mới mọi hoạt động sản xuất, đánh bắt, nuôi trồng hải sản gặp nhiều thuận lợi, cuộc sống người dân sẽ sung túc hơn.