Vốn nhỏ giúp “nuôi” chí lớn

(VBSP News) Đến nay, tổng dư nợ của NHCSXH huyện Hương Sơn đạt hơn 516 tỷ đồng, với trên 14 nghìn khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư SXKD, từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Phóng sự ảnh của Trần Hương Giang sẽ phần nào phản ánh hiệu quả mà đồng vốn chính sách đem lại trên địa bàn huyện Hương Sơn trong thời gian qua.