Động lực giảm nghèo cho đồng bào “cửa ngõ” Tây Bắc

(VBSP News) Những năm qua, dòng chảy vốn chính sách ở Hòa Bình đã và đang trở thành động lực cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, tiếp cận thuận lợi tới chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước, đầu tư hiệu quả trong SXKD, mở hướng thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.
Nhờ có nguồn vốn lớn cùng hệ thống 2.381 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn bản, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình đã chủ động tập trung huy động các nguồn lực, chuyển tải kịp thời an toàn dòng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.