Đồng hành cùng người dân phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19

(VBSP News) Hiện nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Tiền Giang đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động trợ vốn, triển khai các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống sau đại dịch COVID-19. Nhờ thủ tục nhanh gọn, nguồn vốn giải ngân kịp thời đã giúp bà con tháo gỡ khó khăn về vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình, bảo đảm an sinh xã hội khi tỉnh Tiền Giang đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. BBT xin giới thiệu một số hình ảnh của phóng viên Minh Trí vừa thực hiện ở cơ sở gửi về.