Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại NHCSXH

29/08/2023
(VBSP News) Chiều 29/8, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Trung ương do Phó Trưởng Ban Đỗ Ngọc An làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại NHCSXH về tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014, Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có Ủy viên HĐQT NHCSXH, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng.
image001

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Trưởng Ban Kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Giám đốc các Ban CMNV; Trung tâm Đào tạo; Trung tâm CNTT và Sở giao dịch NHCSXH cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.

image002

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng báo cáo tóm tắt tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Báo cáo tóm tắt tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH do Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trình bày nhấn mạnh: Trong 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và 2 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, NHCSXH đã tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW, ban hành các Nghị quyết, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW, tích cực tham mưu các ngành, các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị và Kết luận của Đảng. Đồng thời, NHCSXH tập trung huy động nguồn vốn lớn, đa dạng để thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng kịp thời và ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

image003

Quang cảnh buổi làm việc

Đến 30/6/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 318.278 tỷ đồng, tăng 183.605 tỷ đồng (gấp 2,36 lần) so với khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,4%; trong đó, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã cân đối, ủy thác vốn ngân sách địa phương sang NHCSXH đạt 34.527 tỷ đồng, chiếm 10,8%/tổng nguồn vốn, tăng 30.509 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến hết tháng 6/2023 đạt 304.431 tỷ đồng, tăng 174.974 tỷ đồng so với cuối năm 2014, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt khoảng 10%. Tổng doanh số cho vay từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay đạt 605.167 tỷ đồng, với hơn 18.600 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Trong tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội, dư nợ cho vay các xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi là 108.783  tỷ đồng, chiếm 35,7%/tổng dư nợ, với hơn 2,2 triệu khách hàng còn dư nợ; dư nợ cho vay tại huyện nghèo là 29.960 tỷ đồng, chiếm 9,8%/tổng dư nợ, với gần 540 nghìn khách hàng còn dư nợ; dư nợ đối với khách hàng là đồng bào DTTS là 75.303 tỷ đồng, chiếm 24,7%/tổng dư nợ với trên 1,4 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát chuyên đề đánh giá cao kết quả của NHCSXH đạt được trong thời gian qua.

Để làm rõ hơn các kết quả đã đạt được, các thành viên cũng trao đổi các kinh nghiệm thực tế cũng như nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn chính sách trong thời gian tới. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An - Trưởng đoàn giám sát chuyên đề khẳng định: Sau 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và 2 năm thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm thay đổi một cách sâu sắc về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác đối với tín dụng chính sách xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình triển khai. Qua đó đưa tín dụng chính sách xã hội đi vào đời sống của nhân dân rất nhanh, đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, chăm lo các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền trên cả nước.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An cũng đề nghị NHCSXH cần tiếp tục duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức, phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối với các kiến nghị của NHCSXH, Đoàn giám sát chuyên đề cũng ghi nhận và tiếp thu đầy đủ để chuyển đến các cơ quan Đảng, Trung ương xem xét, sớm có giải pháp tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đã trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An và các thành viên Đoàn giám sát. Đồng thời nhấn mạnh, để thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong thời gian tới, NHCSXH tiếp tục tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận 06-KL/TW và tổ chức thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thường xuyên báo cáo, tham mưu cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị và Kết luận của Đảng. Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đảm bảo mục tiêu bảo toàn, phát triển vốn. 

Thuỳ Trang - Hữu Trung

Các tin bài khác