Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

27/10/2023
(VBSP News) Chiều 27/10, Đoàn công tác của Trung ương do Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Vĩnh Long về giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
1

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng đến tận nhà thăm hỏi hộ vay vốn làm ăn hiệu quả ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

Thông tin với Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết: Các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện hiệu quả; các chỉ tiêu, tiêu chí được quan tâm củng cố, duy trì và nâng chất; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được hoàn thiện. Công tác giảm nghèo, giảm nghèo bền vững đạt kết quả tốt. Kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục có chuyển biến rõ nét.
Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,41%/năm, tỷ hộ nghèo của Vĩnh Long năm 2021 là 2,01%, tỷ hộ nghèo năm 2022 là 1,44 %, ước năm 2023 là 1,03%. Đến tháng 10/2023 tỉnh có 84% xã đạt chuẩn Nông thôn mới (73/87 xã), trong đó, xã nông thôn mới nâng cao chiếm tỷ lệ 37%; có 2/7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn xây dựng Nông thôn mới.
Ước đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 85% xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới (trong đó có 38% xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao), có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

2

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng với các chính sách tổng thể thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác do chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long thực hiện là một thành phần quan trọng trong các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Từ đó, tạo điều kiện cho các đối tượng có liên quan tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước một cách thuận lợi, nhanh chóng để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện đời sống,… góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu các Chương trình đã đề ra.
Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/9/2023 đạt hơn 3.200 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bình quân hằng năm đạt gần 21%; trong đó, dư nợ tập trung chủ yếu vào tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm. Từ đó có tác động thúc đẩy thực hiện hoàn thành mục tiêu các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025.
Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự kiến đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 0,41%; thực hiện hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo và người thuộc hộ cận nghèo; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay ưu đãi từ NHCSXH.

3

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Vĩnh Long hiện thực các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, nổi bật là công tác giảm nghèo được Vĩnh Long thực hiện tốt.
Tổng Giám đốc đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chương trình, mục tiêu, phát huy thành quả đạt được. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh cần chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả từng chương trình, góp phần quan trọng khẳng định tính hiệu quả cũng như tạo sinh kế cho người dân được hưởng lợi ngày càng nhiều hơn nữa.

4

Đoàn công tác tặng quà cho hộ dân vay vốn làm ăn hiệu quả ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế một số hộ gia đình vay vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ở xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm. Tại mỗi gia đình, Đoàn kiểm tra thông tin, hồ sơ vay vốn, tham quan mô hình, kiểm tra việc sử dụng vốn. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, phấn đấu làm ăn, phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo. 

Bá Dũng

Các tin bài khác