“Điểm tựa” cho người nghèo tỉnh Khánh Hòa

Thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có một cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là nguồn vui, là động lực để những cán bộ tín dụng NHCSXH tiếp tục nỗ lực, phát huy vai trò là “điểm tựa” vững chắc cho các hộ gia đình phát triển SXKD.

Tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đến nay đạt gần 1.900 tỷ đồng, với trên 135 nghìn khách hàng đang còn dư nợ. Thu hút và tạo việc làm cho trên 132 nghìn lao đng;  43.245 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng được 190.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây mới và sửa chữa gần 1.300 căn nhà cho hộ nghèo và nhà ở phòng tránh bão, lụt…

Nguồn vốn ưu đãi đã trở thành địa chỉ tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ có vốn đầu tư SXKD, từng bước cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. NHCSXH các huyện đã chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến đúng các đối tượng thụ hưởng, trong đó ưu tiên đầu tư các xã đặc biệt khó khăn, các xã đảo ven biển, các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Hầu hết hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn thuận lợi, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những hình ảnh dưới đây của TRẦN VIỆT vừa thực hiện tại cơ sở, xin được gửi tới quý vị bạn đọc!