Đảm bảo hoạt động hiệu quả của NHCSXH: CẦN CƠ CHẾ TẠO LẬP NGUỒN VỐN ỔN ĐỊNH

23/12/2012
(VBSP) Thông tin từ Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, kiến nghị về chính sách tín dụng ưu đãi đối với các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, cử tri từ các tỉnh, thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan có cơ chế tạo lập nguồn vốn cho NHCSXH ổn định, lâu dài.

Nhờ có đồng vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân đã thoát nghèo

Nhờ có đồng vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ dân đã thoát nghèo

Một trong những khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của NHCSXH hiện nay là việc chủ động nguồn vốn. Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đề ra mục tiêu tổng quát phát triển NHCSXH theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách của Nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Khẳng định hiệu quả an sinh xã hội mà hoạt động của NHCSXH đem lại sau 10 năm hoạt động, kiến nghị của các tỉnh, thành phố về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách các được Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổng hợp để đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan có cơ chế tạo lập nguồn vốn cho NHCSXH ổn định, lâu dài.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức. Theo đó, NHCSXH được giao thực hiện cho vay hộ cận nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ SXKD, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đối tượng hộ cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ. Mức cho vay đối với hộ cận nghèo do NHCSXH và hộ cận nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay bằng 130% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH và hộ cận nghèo vay vốn thỏa thuận phù hợp với chu kỳ sản xuất của vật nuôi, cây trồng và khả năng trả nợ của khách hàng.

Vốn Nhà nước cấp, trong đó ngân sách Nhà nước Trung ương cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn cấp chương trình hằng năm cho NHCSXH được các tỉnh, thành phố đề nghị được đưa vào dự toán ngân sách Nhà nước, được Quốc hội thông qua hằng năm để NHCSXH và các Bộ, ngành liên quan chủ động thực hiện và đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và đối tượng chính sách khác. Ngân sách địa phương tiếp tục dành một phần vốn tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội. Vấn đề này phải được bổ sung trong Luật Ngân sách giúp địa phương có căn cứ pháp lý để thực hiện.

Để tăng cường nguồn vốn cho NHCSXH, cần có chính sách khuyến khích các tổ chức tài chính, tín dụng đóng góp vào nguồn vốn tín dụng chính sách, thông qua các hình thức như ưu tiên mua trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh, chấp hành tốt việc duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH theo quy định tại Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Ban Dân nguyện của UBTVQH cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ phải tổng kết về mô hình, hoạt động của NHCSXH, xây dựng, ban hành Nghị định về hoạt động của NHCSXH theo Luật các tổ chức tín dụng trong Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã phân công Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện cấp bổ sung vốn điều lệ cho NHCSXH trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông Hà Công Long - Phó Trưởng ban Dân nguyện của UBTVQH, người quan tâm tới hoạt động của NHCSXH qua nhiều năm cho rằng, nếu xét NHCSXH hoạt động hiệu quả và cần thiết thì phải cấp vốn điều lệ để đảm bảo cho ngân hàng hoạt động.

“Phúc đáp công văn của Ban Dân nguyện về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành đều cho rằng đang nghiên cứu - ông Hà Công Long nói - Theo tôi, việc ban hành chính sách cho hộ cận nghèo và bố trí nguồn vốn ổn định cho NHCSXH cần được làm sớm”.

Bách Linh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác