Đại hội công nhân viên chức năm 2009 chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước

12/12/2012
(VBSP) Gần 6 năm hoạt động tổng dư nợ của chi nhánh tỉnh Bình Phước đạt 630.938 triệu đồng, tăng 185.661 triệu đồng, đạt 99 % kế hoạch được giao, từ mức bình quân cho vay hộ nghèo 7 triệu đồng, nay nâng lên 8,2 triệu đồng/hộ, nợ quá hạn chỉ chiếm 1,42% và đã giải quyết cho 71.073 hộ được vay vốn.

Đại hội công nhân viên chức năm 2009 chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước

Đại hội công nhân viên chức năm 2009 chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước

Cùng với việc triển khai tốt nhiệm vụ chuyên môn, năm 2008 Ban Giám đốc đã phối hợp với thường vụ liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước thường xuyên bám sát các nội dung, điều khoản đã quy định tại thoả ước lao động tập thể, tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tới các Phòng giao dịch NHCSXH trực thuộc. Tổ chức tập huấn và kiểm tra chế độ nghiệp vụ đối với các cán bộ chủ chốt Phòng giao dịch và cán bộ tín dụng trong toàn chi nhánh, tổ chức hội thi nâng cao tay nghề thủ quỹ, kiểm ngân giỏi toàn chi nhánh, với 100%, kiểm ngân, thủ quỹ tham gia.

Trong năm qua, toàn chi nhánh đã có 44 cá nhân được công nhận lao động tiên tiến, 5 tập thể và 4 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời công nhận danh hiệu đơn vị có chuyên đề kiểm tra, kiểm soát xuất sắc, 1 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng khen của liên đoàn lao động tỉnh.

Nhiệm vụ thời gian tới là hết sức nặng nề, các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ ngày càng được mở rộng cả về đối tượng và phạm vi thụ hưởng, đòi hỏi tập thể cán bộ viên chức trong toàn chi nhánh cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuấn Anh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác