Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2008 - 2013): Tiếp tục đổi mới để Công đoàn vững mạnh

12/12/2012
(VBSP) Tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ X, trong hai ngày 17 & 18-7, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2008 - 2013). Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hơn 300 đại biểu các công đoàn cơ sở trực thuộc. NHCSXH có 27 đại biểu (25 đại biểu chính thức và 02 đại biểu khách mời) đại diện cho hơn 7000 đoàn viên công đoàn toàn hệ thống tham dự đại hội.

Đoàn đại biểu NHCSXH dự Đại hội

Đoàn đại biểu NHCSXH dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ III, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã thực hiện tốt khẩu hiệu: “Lao động có chất lượng, an toàn hiệu quả, kỷ cương, dân chủ, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành ngân hàng hiện đại và hội nhập”. Các công đoàn cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ ngành ngân hàng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế và khu vực. Công đoàn đã tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của CBVC và người lao động, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đóng vai trò tích cực trong việc tổ chức, phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. Phong trào văn nghệ, thể thao được tổ chức rộng khắp đem lại đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh cho người lao động, là động lực quan trọng thúc đẩy các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Tham luận của Công đoàn NHCSXH Việt Nam tại Đại hội đã nhấn mạnh vai trò của công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn động viên, khuyến khích hơn 7000 đoàn viên công đoàn NHCSXH thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo theo chỉ đạo của Chính phủ. Với tổng nguồn vốn đến 31-5-2008 đạt 40.642 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 39.395 tỷ đồng, đã có 7,3  triệu hộ nghèo được vay vốn. 5 năm qua, vốn tín dụng ưu đãi thông qua NHCSXH đã góp phần giúp 1.235 triệu hộ vượt qua chuẩn nghèo do Chính phủ quy định; tạo việc làm cho 1.429 ngàn lao động; trên 675 ngàn HSSV nghèo được vay vốn học tập…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Thị Thu Hồng đã đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đạt được thời gian qua và khẳng định kết quả hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế của ngành và của Công đoàn Việt Nam. Đồng chí cũng đề nghị nhiệm kỳ tới, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hoạt động lớn của Tổng liên đoàn; phối hợp cùng với chuyên môn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; quan tâm đến lao động nữ và đặc biệt là cần hướng mạnh về cơ sở. Nhân dịp này, Tổng liên đoàn đã tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2003-2008 cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Đại hội IV (nhiệm kỳ 2008-2013) với mục tiêu: “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng hoạt động an toàn, bền vững, hiệu quả, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” đã bầu ra Ban chấp hành gồm 39 đồng chí với 13 ủy viên thường vụ (NHCSXH có 3 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành, trong đó đồng chí Lê Hồng Phong - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NHCSXH - được bầu làm ủy viên thường vụ). Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ 2008-2013.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến phát biểu tại đại hội

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến phát biểu tại đại hội

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cùng các đại biểu NHCSXH

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cùng các đại biểu NHCSXH

Tin và ảnh PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác