Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội tổ chức đại hội công nhân viên chức lần thứ IV

12/12/2012
(VBSP) Ngày 15/3/2008 chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội công nhân viên chức lần thứ IV, đây là đại hội thường kỳ được tiến hành hàng năm nhằm thực hiện việc ký thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động là Ban giám đốc và người đại diện cho những người lao động là cán bộ, nhân viên thuộc chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội. Đồng thời, chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2008. Về kết quả hoạt động năm 2007, ông Võ Đức Tiến - Giám đốc chi nhánh đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên đã đồng tâm nhất trí cùng Ban lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được NHCSXH Trung ương giao và UBND thành phố ủy thác. Những kết quả này được thể hiện trên một số mặt:

Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội tổ chức đại hội công nhân viên chức lần thứ IV

Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội tổ chức đại hội công nhân viên chức lần thứ IV

Về hoạt động nghiệp vụ như tổng nguồn vốn huy động, tổng dư nợ, doanh số thu nợ  thu lãi đều đạt mức tăng trưởng khá; Về củng cố các Tổ TK & VV theo Văn bản của NHCSXH Trung ương được thực hiện nghiêm túc, đã củng cố và sắp xếp lại hoạt động của 2.797 Tổ (giảm 610 tổ). Đặc biệt, là công tác kiểm tra để nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng tín dụng chi nhánh đã thực hiện kiểm tra 60 lượt phòng giao dịch NHCSXH huyện, 430 lượt điểm giao dịch, 686 lượt xã, phường, 2.559 lượt Tổ TK&VV, 11.019 bộ hồ sơ vay vốn, đối chiếu công khai 55.038 hộ vay vốn, kịp thời phát hiện và xử lý sai sót. Về công tác kế toán tài chính đã thực hiện 930 lệnh chuyển tiền ngoại tỉnh/209 tỷ đồng, 1.267 lệnh chuyển tiền nội tỉnh/73 tỷ đồng, thực hiện thanh toán bù trù liên ngân hàng trên địa bàn Hà Nội 47,7 tỷ đồng an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sai sót. Trong công tác ngân quỹ với lượng tiền mặt thanh toán qua quỹ đạt 977 tỷ đồng đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt trong năm đối ngũ cán bộ ngân quỹ đã trả lại khách hàng 10.610.000 đồng/11 món tiền nộp thừa, riêng thủ quỹ Nguyễn Thị Nguyện thuộc Phòng giao dịch NHCSXH huyên Đông Anh đã trả 9 món với số tiền 9.660.000 đồng được khách hàng rất hoan nghênh.

Về thực hiện các chế độ cho người lao động như chế độ tiền lương, tiền thưởng, trang phục, chế độ, thời gian lao động, bảo hiểm y tế, xã hội, chế độ hội họp, học tập, nghỉ dưỡng, nghỉ mát,.. đều được thực hiện thỏa đáng, được tập thể những người lao động đồng tình. Tuy nhiên, đánh giá về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của người lao động ông Tiến cũng phân tích rõ những mặt còn yếu kém: Có lúc, có nơi còn có những cán bộ, nhân viên chưa thật tâm huyết với công việc, việc ứng xử với khách hàng còn hạn chế, chưa nghiêm chỉnh chấp hành công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình… 

Nhiệm vụ năm 2008 đối với chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội là rất nặng nề, không những phải hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ đã được NHCSXH Trung ương giao, nhiệm vụ được UBND thành phố uỷ thác mà còn phải làm tốt công tác chăm lo đời sống vất chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ và người lao động để đảm bảo góp phần cùng hệ thống hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Tin VB, ảnh VH

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác