Cuộc sống mới của đồng bào dân tộc vùng cao Yên Bái

(VBSP News) Những năm qua, với sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền, ban ngành các cấp, cuộc sống của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang đổi thay từng ngày. Trong đó, nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đóng vai trò quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, đã có hàng trăm nghìn hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, hàng nghìn lao động có thêm việc làm ổn định…
Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn đồng vốn tín dụng chính sách của Chính phủ được NHCSXH chuyển tải nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả đến những bản, làng xa xôi nhất.