Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013

31/03/2013
(VBSP News) Ngày 30/3, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Đại hội cán bộ viên chức năm 2013.

1a

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã thống nhất một số chỉ tiêu, kế hoạch như: Phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 10 - 12%. Duy trì nợ quá hạn dưới 1%, tỷ lệ thu lãi từ 95% trở lên. Đối với chương trình HSSV phấn đấu thu nợ từ 90% trở lên, 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia huy động vốn và bình quân có 90% tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, 100% số tổ đạt loại khá trở lên. Hoàn thành xuất sắc kế hoạch khoán tài chính, bảo đảm thu nhập cho cán bộ viên chức và người lao động.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2012, kế hoạch hoạt động năm 2013 và kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức trong toàn chi nhánh phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013.

Lương Đức Lợi

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác