Chính phủ ban hành Nghị quyết bổ sung vốn thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm

03/11/2023
(VBSP News) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-CP về việc điều chỉnh nhiệm vụ thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.
fa281a762d25fb7ba234

Cán bộ NHCSXH luôn hỗ trợ thông tin cho bà con vay vốn tại các Điểm giao dịch xã, phường
                                                                                                                                                               Ảnh: Trần Việt

Nghị quyết nêu rõ, điều chỉnh kế hoạch vốn dự kiến không giải ngân hết của 4 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tối đa 15.500 tỷ đồng để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, bảo đảm tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình đến 31/12/2023 tối đa là 38.400 tỷ đồng.

PV

Các tin bài khác