“Cận cảnh” tín dụng chính sách quê hương Kinh Bắc

(VBSP News) Trong những năm qua, NHCXH tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ cùng các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác giải ngân kịp thời vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay ưu đãi trên địa bàn đạt 2.207 tỷ đồng, với 81.204 hộ còn dư nợ; góp phần giúp 1.993 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 2.643 lao động, 640 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 20.199 công trình cung cấp NS&VSMTNT.

Minh chứng cho kết quả đó, xin giới thiệu tới quý vị và bạn đọc phóng sự ảnh của phóng viên TRẦN VIỆT vừa thực hiện tại Bắc Ninh gửi về.