Ưu tiên nguồn vốn vay cho nông dân

03/04/2019

Tổng dư nợ các chương trình cho vay của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đến nay đạt 3.209 tỷ đồng với hơn 50.000 lượt hộ vay vốn, chiếm 58% tổng dư nợ các chương trình. Hoạt động trọng tâm của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi là tập trung nguồn vốn vay hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Theo Báo Quảng Ngãi

Các tin bài khác