Kinh tế tập thể mang nguồn lợi đến nông dân Gia Bình

03/04/2019

Thời gian qua, Hội ND huyện Gia Bình (Bắc Ninh) tích cực phối hợp với NHCSXH hỗ trợ 3.500 hội viên phát triển sản xuất, tổng dư nợ đạt 90 tỷ đồng. Hiện nay, huyện có 100 HTX đang hoạt động, trong đó có 77 HTX dịch vụ nông nghiệp quy mô thôn và 23 HTX chuyên ngành.

Theo Báo Dân việt

Các tin bài khác