Từ đầu năm 2014 đến nay, huyện Bảo Lâm có hơn 600 khách hàng được vay vốn chính sách

27/05/2014

Từ đầu năm đến nay, NHCSXH huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đã cho 634 khách hàng vay gần 14,7 tỷ đồng để phát triển kinh tế, nâng tổng dư nợ lên trên 147 tỷ đồng. Trong đó, 271 hộ nghèo vay hơn 6,4 tỷ đồng, 51 hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn vay 1,52 tỷ đồng, 208 hộ cận nghèo vay trên 6 tỷ đồng và 24 đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay 311 triệu đồng…

Theo Báo Cao Bằng

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác