363 hộ nghèo ở huyện Nam Giang (Quảng Nam) được vay vốn ưu đãi

27/05/2014

UBND huyện Nam Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, NHCSXH huyện đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể và các địa phương lập thủ tục và giải quyết cho 363 hộ nghèo vay 8 tỷ đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đến thời điểm này, tổng dư nợ từ các chương trình ưu đãi trên địa bàn huyện đạt hơn 72 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ chương trình hộ nghèo hơn 45 tỷ đồng, hộ sản xuất vùng khó khăn hơn 15 tỷ đồng.

Theo Cổng TTĐT Quảng Nam

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác