Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc tại tỉnh Hưng Yên

05/11/2015
(VBSP News) Ngày 05/11/2015, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH cùng Đoàn công tác đã có buổi làm với đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (bên trái) chúc mừng đồng chí Đỗ Tiến Sỹ nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng (bên trái) chúc mừng đồng chí Đỗ Tiến Sỹ
nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng đã chúc mừng đồng chí Đỗ Tiến Sỹ vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND, MTTQ và các Sở, ban ngành của tỉnh Hưng Yên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh.

Tổng Giám đốc cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh đối với hoạt động của chi nhánh và đề nghị, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; dành một phần ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc bình xét đối tượng vay vốn, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh trong hơn 13 năm qua, đã hỗ trợ kịp thời nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện sống, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội..tại địa phương.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cùng  Đoàn công tác đã có buổi làm việc với NHCSXH tỉnh Hưng Yên.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau hơn 13 năm hoạt động, chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã bám sát các Nghị quyết của HĐQT, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, nỗ lực vượt khó, tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Chi nhánh đã thực hiện cho vay 9 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ đến nay gần 2.000 tỷ đồng, tăng trên 77 tỷ đồng so với 31/12/2014. 10 tháng đầu năm 2015, doanh số cho vay gần 469 tỷ đồng với 27.605 lượt khách hàng được vay vốn. Hoạt động của chi nhánh đã góp phần tích cực, quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

(Ảnh 4) Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng làm việc tại tỉnh Hưng Yên

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. Tổng Giám đốc đề nghị chi nhánh phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, giữ vững kết quả đạt được, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, bên cạnh đó cần bám sát chỉ đạo của TW, tập trung rà soát các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là các hộ mới thoát nghèo, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống của bà con; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong đó có công tác kiểm kê, đối chiếu nợ; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác