Tín dụng chính sách ở Quảng Ngãi

31/07/2019
(VBSP News) Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40), các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước đã trở thành động lực quan trọng giúp Quảng Ngãi đạt được kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trong tỉnh đã được tiếp cận và  sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Đồng bào DTTS ở các huyện miền núi trong tỉnh đã được tiếp cận và
sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Những năm qua, NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc phân bổ, quản lý nguồn vốn chính sách và tăng cường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ huy động nguồn lực tài chính và tổ chức chuyển tải kịp thời mọi nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Đến ngày 30/6/2019, tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đạt 3.335 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đạt hơn 160 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thiết thực giúp trên 60.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo và giảm số xã đặc biệt khó khăn ở miền núi, vùng bãi ngang ven biển từ 85 xã năm 2014, xuống còn 63 xã năm 2018.
Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, Trần Duy Cường cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 40, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh sự chỉ đạo, quản lý hiệu quả vốn chính sách, các cấp ngành, các huyện xã đã tập trung huy động nguồn lực, tạo điều kiện cho NHCSXH tại địa bàn hoàn thành nhiệm vụ “tất cả vì người nghèo”. Hàng năm, Sở Tài chính căn cứ tình hình ngân sách của địa phương để tham mưu UBND tỉnh bổ sung kịp thời nguồn vốn ngân sách cho NHCSXH; Sở LĐTBXH chú trọng điều tra, rà soát chính xác số đối tượng ở từng huyện, xã được hưởng chính sách tín dụng ưu đãi; chính quyền các cấp trên địa bàn không chỉ hỗ trợ tích cực cơ sở vật chất như cấp đất xây trụ sở làm việc, ưu tiên vị trí đặt Điểm giao dịch xã rộng rãi, an toàn, mà còn trích ngân sách tối thiểu 500 triệu đồng/năm chuyển sang NHCSXH nhằm tăng thêm nguồn vốn ưu đãi NHCSXH triển khai cho vay tại địa bàn…
Bí thư huyện ủy Minh Long, Nguyễn Văn Thuấn chia sẻ: Thực hiện Chỉ thị số 40, huyện đã tích cực tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức của cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong việc vay vốn, sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích, đạt hiệu quả, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Mặt khác, dù ngân sách còn khó khăn, nhưng với trách nhiệm của địa phương cùng Trung ương thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách, từ năm 2015 đến nay, hằng năm huyện đều chuyển từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng ủy thác sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.
Ông Thuấn cho biết thêm, từ đầu năm 2019 đến nay toàn huyện có 3.269 hộ vay vốn chính sách với tổng số tiền 104 tỷ đồng để phát triển kinh tế, khai thác thế mạnh nông, lâm nghiệp. Nhiều hộ đồng bào DTTS nhờ vào số tiền vay ưu đãi đã vươn lên thoát nghèo, như gia đình chị Đinh Thị Hợp, dân tộc Hre, thôn Mai Lãnh Trung, xã Long Mai đã sử dụng 50 triệu đồng từ vốn vay chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư trồng 10.000 cây keo lá, chăn nuôi 5 con trâu sinh sản; thu nhập mỗi năm đạt hơn 50 triệu đồng. Cuộc sống của gia đình chị Hợp giờ đây khấm khá, không những trả hết nợ vay ngân hàng, chị còn mua được xe ô tô bán tải vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất lâm nghiệp.
Hay như gia đình ông Phạm Văn Trung ở thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ đã sử dụng 60 triệu đồng vay từ chương trình cho vay hộ nghèo và cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS để cải tạo vạt đồi hoang thành ruộng vườn trồng đậu phộng, rau sạch; mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách theo tinh thần Chỉ thị số 40, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ huy động và chuyển vốn tới mọi làng quê trên non cao, ngoài đảo xa, góp phần quan trọng công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Bài và ảnh Đông Dư - Trần Việt

Các tin bài khác