Tích cực triển khai tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW

01/07/2024
(VBSP News) Ngày 01/7, tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được triển khai trực tuyến đến các điểm cầu tại NHCSXH các tỉnh, thành phố và cấp huyện.
1

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Trưởng Ban Kiểm soát; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH TW; các Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch; và Giám đốc 63 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố.

16

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2024, NHCSXH đã chủ động bám sát Nghị quyết của Chính phủ; Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH để tập trung chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Đến ngày 30/6/2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 372.723 tỷ đồng, tăng 26.299 tỷ đồng (+7,6%) so với năm 2023; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 46.929 tỷ đồng, tăng 7.755 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 12,6%. Điển hình một số tỉnh, thành phố chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều trong 6 tháng đầu năm 2024, như: TP Hà Nội (+1.622 tỷ đồng), TP Hồ Chí Minh (+1.068 tỷ đồng), Cao Bằng (+319 tỷ đồng), TP Đà Nẵng (+264 tỷ đồng), Hải Dương (+234 tỷ đồng), Đồng Nai (+226 tỷ đồng),…

Sếp-Hạnh

Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh báo cáo kết quả hoạt động NHCSXH 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 30/6/2024 đạt 350.513 tỷ đồng, tăng 18.589 tỷ đồng (+5,6%) so với năm 2023, với trên 6,8 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, việc nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng thực hiện. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,56%/tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,21%/tổng dư nợ.
NHCSXH đã quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện chính sách một cách nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Tổng doanh số cho vay toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm đạt 63.937 tỷ đồng, với trên 1,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 403 nghìn lao động, trong đó hơn 4,7 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và gần 4,2 nghìn lượt người chấp hành xong án phạt tù có việc làm; giúp hơn 24,2 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 1.018 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 646 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 2,4 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách…

15

Đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu địa phương

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024, Tổng Giám đốc yêu cầu toàn hệ thống tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024, đặc biệt tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn lực, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương. Tập trung tham mưu cho Chính phủ, các Bộ, ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tích cực tham mưu triển khai tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại địa phương.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt, đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định. Bên cạnh đó, tập trung triển khai chuyển đổi số của NHCSXH. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động; đánh giá, khen thưởng kịp thời những cán bộ có thành tích xuất sắc, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở nhằm động viên, khích lệ cán bộ trong toàn hệ thống hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng NHCSXH đã công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, Tổng Giám đốc NHCSXH đối với các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

11

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng chúc mừng 7 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước năm 2023

12

13

Các tập thể đạt thành tích cao trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH

14

17

Các tập thể tiểu biểu trong công tác huy động nguồn vốn ủy thác địa phương cấp tỉnh quý II/2024

Hữu Trung - Phan Anh - Nguyễn Hiền

Các tin bài khác