Quảng Trị ưu tiên hỗ trợ thoát nghèo (VTV1 - 11h00 - 24.9.2022)