Quận Hai Bà Trưng tổng kết 20 năm thực hiện tín dụng chính sách (HaNoiTV - 1.7.2022)