Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

29/12/2014
(VBSP News) Sáng nay 29/12, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Toàn cảnh Đại hội Ảnh: Lê Cường

Toàn cảnh Đại hội

Dự phiên trọng thể của Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết…các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; đoàn đại biểu của Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào do đồng chí Sonthanu - Phó Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào dẫn đầu.

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng chí Nguyễn Phi Long cho biết: Thanh niên Việt Nam hiện nay có 25.382.161 người chiếm 28,3% dân số cả nước, trong đó nam chiếm 50,8% và nữ chiếm 49,2%. Đây là lực lượng hùng hậu, có tiềm năng to lớn, có đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của thế hệ trẻ; quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy mọi khả năng của thế hệ trẻ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI trình bày dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI trình bày dự thảo mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tiếp nối truyền thống cha anh, đại bộ phận thanh niên ngày nay ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia; ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; có ý thức công dân, gương mẫu chấp hành pháp luật. Năng lực hội nhập, kỹ năng xã hội của thanh niên từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của thanh niên tuy được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được sự yêu cầu của nền kinh tế. Tình trạng thất nghiệp là áp lực lớn đối với thanh niên và xã hội. Sự du nhập của văn hóa nước ngoài có những tác động trực tiếp đến thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam - Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII phát động trong thanh niên cả nước phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe tham luận của các đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đại đức Danh Út, Mai Hữu Tín.

Đại diện trí thức trẻ tiêu biểu, ông Bùi Trường Giang - Vụ trưởng vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước - báo cáo trước đại hội tham luận về vai trò của thanh niên Việt Nam với sự phát triển của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa.

Trong báo cáo tham luận của mình, Đại đức Danh Út, là chức sắc tôn giáo trẻ tiêu biểu, đại diện cho chi hội LHTN Việt Nam Chùa Thôn Dôn (Kiên Giang), đề cập đến vấn đề công tác vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc Khmer, tín đồ Phật giáo Nam Tông vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

Bài tham luận tiếp theo do Tiến sỹ Mai Hữu Tín, đại diện tầng lớp doanh nhân trẻ tiêu biểu báo cáo, nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu thanh niên tham dự đại hội. Trong tham luận của mình, anh Mai Hữu Tín trình bày về chủ đề lập thân, lập nghiệp và chuẩn bị khởi nghiệp, với minh chứng cụ thể mà bản thân anh đã trải qua và gặt hái được trong gần 20 năm sự nghiệp của mình.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và khen ngợi những kết quả của phong trào thanh niên và hoạt động của các cấp Hội LHTN trong cả nước thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước, cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Hội LHTN Việt Nam trong những năm tới là phải tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lịch sử dân tộc đã chứng minh: Bất kỳ công việc nào, dù lớn dù nhỏ, dù khó khăn, gian khổ đến đâu nếu có sự đoàn kết thống nhất, đồng tâm hiệp lực thì nhất định sẽ thực hiện thành công. Ngày nay, khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Hội LHTN càng phải là mái nhà chung của đông đảo các tầng lớp thanh niên, tập hợp rộng rãi thanh niên thực hiện mục tiêu, lý tưởng mà Đảng và Bác Hồ đã xác định.

Hội LHTN Việt Nam cần tiếp tục cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ. Có “tâm” là có lòng yêu nước, yêu chế độ; yêu thương bản thân, gia đình; sống có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, vì mọi người. Có “trí” là có kiến thức, vững về chuyên môn, nghiệp vụ; hiểu biết về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội… Có “tài” là có năng lực làm việc, khả năng sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại. “Tự trọng” là có ý thức giữ gìn nhân cách, hình ảnh tốt đẹp của bản thân, của cộng đồng, của đất nước; biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. “Tự chủ” là có khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; có “sức đề kháng”, biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; học tập, lao động, cống hiến bằng chính năng lực của bản thân, không bị tác động bởi những âm mưu và hành vi xấu, độc, tiêu cực.

Để làm được điều đó, các chương trình, hoạt động của Hội phải tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên, phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ; kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng thanh niên; tuyên truyền để thanh niên hiểu và đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giúp thanh niên hình thành và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn. Bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới.

Hội LHTN Việt Nam cần có hình thức và biện pháp thích hợp để giúp thanh niên trải nghiệm và trưởng thành thông qua phong trào hành động cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang đổi mới, mở cửa và hội nhập sâu rộng, cần nhận thức và giải quyết một cách biện chứng, hài hòa các mối quan hệ giữa phẩm chất và năng lực; lý tưởng và lợi ích; cống hiến và hưởng thụ; lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể…; không nên đơn giản, tuyệt đối hóa một mặt nào. Nghĩa là phải vừa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị; đồng thời phải hết sức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên cống hiến, phấn đấu, tự rèn luyện, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần này, NHCSXH vinh dự có đồng chí Đoàn Trung Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương là một trong 157 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực đã được Đại hội hiệp thương vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết khóa VII và chia tay các đồng chí Ủy viên Ủy Ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Ra mắt Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ảnh: Lê Cường

Ra mắt Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII nhiệm kỳ 2014 - 2019

Bí thư Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương (thứ tư từ phải qua) đã được Đại hội hiệp thương vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Bí thư Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương (thứ tư từ phải qua) đã được Đại hội hiệp thương vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII gồm 22 anh, chị:

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam khóa 6 được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 7. Bên cạnh đó, 9 anh, chị đã được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 7.

Hội nghị cũng đã hiệp thương chọn cử Ban kiểm tra Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa 7 với 9 thành viên.

 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác