Phát huy vai trò Hội Phụ nữ trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội

01/08/2019

5 năm qua, Hội PN huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương. Theo đó, Hội PN huyện đã tích cực phối hợp với NHCSXH giúp  1 nghìn lượt hội viên vay vốn ổn định cuộc sống với dư nợ đạt trên 42 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn triển khai các mô hình nông lâm nghiệp, chuyển giao KHKT cho hội viên nắm bắt theo phương thức sản xuất hàng hóa, sử dụng các nguồn vốn vay vào sản xuất có hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả như cam, quýt, chanh leo hay chăn nuôi gia súc gia cầm đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho hội viên đạt vài trăm triệu đồng/năm.

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác