Đổi thay cuộc sống từ nguồn vốn ưu đãi

01/08/2019

6 tháng đầu năm 2019, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) đạt hơn 83 tỷ đồng với 2.176 lượt khách hàng vay vốn. Từ nguồn vốn ưu đãi, 1.323 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn để đầu tư phát triển SXKD; 392 hộ gia đình ở nông thôn được vay vốn xây dựng các công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; 385 hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay vốn SXKD; 10 hộ được hỗ trợ xây mới, sửa chữa  nhà ở.

Theo Báo Đắk Lắk

Các tin bài khác