Dấu ấn Hội phụ nữ trong công tác giảm nghèo

01/08/2019

Trong 4 năm qua, Hội PN huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đã nhận ủy thác của NHCSXH, giúp đỡ cho 2.087 hộ hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn tổ chức 82 cuộc vận thực hiện xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” thu hút 2.782 lượt người tham dự, vận động hội viên đóng góp 18.970 ngày công lao động tham gia xây dựng đường nông thôn, vệ sinh môi trường, tổ chức hiệu quả các chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Xuân đoàn kết - Tết yêu thương. Thời gian tới, Hội PN huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; vận động hội viên phụ nữ sáng tạo, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác