Minh Xuân trên đường xóa nghèo

31/12/2012

Bằng những việc làm và hướng đi cụ thể, số hộ đói nghèo trong xã giảm xuống dưới 20%, số hộ giàu có mức thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm cũng chiếm trên 20%, đó là tiền đề để Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) ngày càng phát triển. Trong đó, để người dân có tư liệu sản xuất, đầu tư thâm canh, phát triển ngành nghề, xã thành lập hàng chục tổ tín chấp ở các thôn giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng. Gần như 100% số hộ dân được tiếp cận vốn vay từ các dự án và vay NHCSXH. Tổng dư nợ các nguồn vốn trong dân đều đạt trên chục tỷ đồng với hàng ngàn lượt hộ vay, sử dụng đúng mục đích phát huy hiệu quả rõ nét

Để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng có hiệu quả, trong nhiệm kỳ, Hội ND các cấp huyện đã chủ động phối hợp cùng với NHCSXH huyện tổ chức kiểm được 72 lượt cơ sở hội và 254 lượt Tổ TK&VV. Qua kiểm tra các tổ đều thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn của ngân hàng; các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả

Theo Báo Yên Bái

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác