Hội ND huyện Bạch Thông hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

31/12/2012

Nhằm hỗ trợ hội viên về vốn đầu tư cho sản xuất, Hội ND huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) đã đứng ra tín chấp với NHCSXH huyện để hội viên vay vốn. Tính đến tháng 8/2012, Hội đã quản lý 78 Tổ TK&VV với tổng dư nợ trên 51 tỷ đồng cho 3.327 lượt hội viên vay. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm từ năm 2010, Hội ND các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp với NHCSXH huyện tuyên truyền, vận động các thành viên vay vốn trong tổ tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng được trên 800 triệu đồng.

Để đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng có hiệu quả, trong nhiệm kỳ, Hội ND các cấp huyện đã chủ động phối hợp cùng với NHCSXH huyện tổ chức kiểm được 72 lượt cơ sở hội và 254 lượt Tổ TK&VV. Qua kiểm tra các tổ đều thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn của ngân hàng; các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả

Theo Báo Bắc Kạn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác