Hơn 10.500 hộ nghèo ở Tiền Giang được hỗ trợ nhà ở

31/12/2012

Ngày 15/11, UBND tỉnh Tiền Giang tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Qua 4 năm (2009-2012) triển khai thực hiện, toàn tỉnh có 10.535 hộ gia đình nghèo được hỗ trợ nhà ở với tổng nguồn vốn giải ngân hơn 258 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương gần 70 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 60,5 tỷ đồng, còn lại là vốn vay NHCSXH và vốn huy động khác

TheoĐT ĐCSVN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác