Huyện Thanh Trì: 20 năm nỗ lực vì người nghèo và các đối tượng chính sách (HNP - 29.6.2022)