Huyện Tây Sơn hỗ trợ vốn cho nông dân nuôi bò

19/07/2013

Ngày 18/7, NHCSXH huyện Tây Sơn (Bình Định) phối hợp với Hội Nông dân huyện đã tổ chức giải ngân tổng số tiền 200 triệu đồng từ nguồn vốn vay quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để hỗ trợ cho 10 nông hộ ở xã Bình Thành thực hiện dự án nuôi bò sinh sản, mỗi hộ được vay 20 triệu đồng với lãi suất 0,65%/tháng. Dự án nuôi bò sinh sản này được thực hiện trong 36 tháng, qua đó giúp nông dân cải thiện đời sống.

Theo Hội ND tỉnh Bình Định

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác