Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo xây nhà mới

18/07/2013

Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo (không có nhà ở, hoặc nhà dột nát xiêu vẹo, tạm bợ) trên 998,62 tỷ đồng để xây dựng 43.345 ngôi nhà ở mới. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 317,11 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 98,18 tỷ đồng; vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, hộ gia đình tự nguyện ủng hộ gần 258 tỷ đồng, còn lại là vốn vay NHCSXH.

Theo Báo Tin Tức

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác