Hơn 63 nghìn hộ dân Ninh Thuận vượt qua ngưỡng nghèo nhờ vốn vay ưu đãi

(VBSP News) 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 78), chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh chuyển tải vốn vay ưu đãi cho 475.089 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt hơn 7.693 tỷ đồng.
Nhờ các chương trình tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho hộ vay có điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh, chuyển đối cây trồng vật nuôi, cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo, góp phần giúp 63.279 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho hàng vạn lao động… Tổng dư nợ các chương trình tín dụng của chi nhánh tính đến tháng 11/2022 đạt 2.805 tỷ đồng với 76.551 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay vùng khó khăn là gần 349 tỷ đồng, với 10.407 hộ còn dư nợ; cho vay vùng đồng bào DTTS là hơn 1.417 tỷ đồng với 46.180 hộ còn dư nợ; cho vay huyện nghèo 30a là 224,7 tỷ đồng với 5.362 hộ còn dư nợ…
Xin giới thiệu một số hình ảnh của phóng viên Trần Việt thực hiện về hiệu quả nguồn vốn chính sách tại Ninh Thuận.