Hơn 270.000 hộ dân TP Hồ Chí Minh vượt ngưỡng nghèo sau 20 năm (VTV9 - 11h30 - 5.11.2022)