Hội thảo đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các nhóm chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm

23/08/2015
(VBSP News) News) Đoàn Thanh niên NHCSXH TW vừa tham gia 5 tham luận với nội dung chủ yếu tập trung cho việc thực hiện tín dụng chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên tại Hội thảo “Đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện các nhóm chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” do Đoàn Khối Doanh nghiệp TW tổ chức.
Đoàn Thanh niên NHCSXH TW tham gia ý kiến tại Hội thảo

Đoàn Thanh niên NHCSXH TW tham gia ý kiến tại Hội thảo

Hội thảo lần này là cơ hội để đại diện các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp TW tham gia đối thoại, chia sẻ những khó khăn, thách thức, cũng như những kinh nghiệm của các đơn vị trong công tác hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp…

Tin và ảnh Phan Anh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác