Hành trình 20 năm đồng hành cùng người nghèo quận Hoàng Mai (HaNoiTV - 6.7.2022)