Gương mẫu, trách nhiệm và chủ động, tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

16/10/2018
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc tại Hội nghị BCH Đảng bộ NHCSXH lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (mở rộng) diễn ra vào chiều 16/10/2018.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXH TW, chi nhánh các tỉnh, thành phố đã tập trung giải ngân vốn tín dụng kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng nguồn vốn sau 16 năm hoạt động đến nay đạt trên 195 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 184 nghìn tỷ đồng, tăng 12.938 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Doanh số cho vay đạt trên 48.828 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 1,7 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó đã góp phần tạo việc làm cho 192 ngàn lao động, xây dựng mới và sửa chữa trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, giúp trên 14 ngàn lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng 22 ngàn căn nhà ở cho hộ nghèo, gần 800 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP của Chính phủ…

Ngoài ra, Đảng ủy NHCSXH TW còn tập trung đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và có nhiều hoạt động cụ thể để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Điển hình là tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXH TW đã triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, chỉ đạo cấp ủy các cấp đã kiểm tra 09 tổ chức Đảng, 56 đảng viên, trong đó: Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH TW đã kiểm tra 03 tổ chức đảng, 09 đảng viên; Đảng ủy NHCSXH TP Hà Nội kiểm tra 06 tổ chức đảng, 47 đảng viên (đạt 100% kế hoạch).

Đảng ủy NHCSXH TW cũng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và tích cực tham gia các hoạt động phong trào do ngành Ngân hàng phát động. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội; kết quả Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền biển đảo, thông tin đối ngoại, phòng chống thiên tai và tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc.

Về chương trình công tác những tháng cuối năm 2018, các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất tiếp tục thực hiện tốt và tổng kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và định hướng thực hiện giai đoạn tiếp theo. Chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn; tổ chức giải ngân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong công tác xây dựng Đảng triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của TW, Đảng ủy Khối về Dân vận. Lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn, công đoàn tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ NHCSXH TW thời gian qua; đồng thời yêu cầu BCH Đảng bộ NHCSXH TW phát huy những thành tích đạt được, chủ động, tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện kế hoạch tài chính trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước giao. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu từng đồng chí Ủy viên BCH và Bí thư chi bộ phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc chuyên môn cũng như trong sinh hoạt, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành hiểu rõ hơn về vai trò, đóng góp của NHCSXH trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

PV

Các tin bài khác