Đảng bộ NHCSXH Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI

30/03/2014
(VBSP News) Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 29/3/2014, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày các nội dung quan trọng của Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu trình bày các nội dung quan trọng của Hội nghị lần 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời, đồng thời là giảng viên của Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thâu, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Về phía NHCSXH có đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương cùng sự tham dự của hơn 340 đảng viên thuộc các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc.

2

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số chuyên đề thuộc các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã thông qua, bao gồm Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

Đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ NHCSXH Trung ương phát biểu

Đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ NHCSXH Trung ương phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương nhấn mạnh: Các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị Trung ương 8 thông qua và các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là những vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, của doanh nghiệp Nhà nước nói riêng cả trong giai đoạn hiện tại và lâu dài, bởi vậy việc tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận có ý nghĩa quan trọng giúp các đảng viên thuộc Đảng bộ NHCSXH nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 8 thảo luận và thông qua. Đồng chí Nguyễn Đức Vui cũng đề nghị mỗi cấp uỷ, từng cán bộ, đảng viên, sau Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng chương trình hành động, triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

1


Tại Hội nghị, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ NHCSXH Trung ương đã công bố các Quyết định khen thưởng cho các Đảng bộ, Chi bộ và đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong những năm qua.

Đồng chí Dương Quyết Thắng (thứ hai từ trái qua), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Đức Vui (ngoài cùng bên phải) - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ NHCSXH Trung ương trao Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền (2011 - 2013) và Chi bộ Hội sở chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền năm liền (2009 - 2013)

Đồng chí Dương Quyết Thắng (thứ hai từ trái qua), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ NHCSXH Trung ương, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Đức Vui (ngoài cùng bên phải) - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ NHCSXH Trung ương trao Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền (2011 - 2013) và Chi bộ Hội sở chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu
5 năm liền năm liền (2009 - 2013)

Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã được trao cho các đảng viên đủ tư cách “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

Bằng khen của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã được trao cho các đảng viên đủ tư cách “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” đã được trao cho đồng chí Lê Thanh Bình - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ NHCSXH TP. Hà Nội

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” đã được trao cho đồng chí Lê Thanh Bình - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ NHCSXH TP. Hà Nội

6

Đồng chí Bùi Quang Vinh (ngoài cùng bên trái), Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ NHCSXH Trung ương - Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ NHCSXH Trung ương trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ NHCSXH Trung ương cho 5 tổ chức Đảng trực thuộc đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2013

Đồng chí Bùi Quang Vinh (ngoài cùng bên trái), Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ NHCSXH Trung ương - Phó Tổng Giám đốc và đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ NHCSXH Trung ương trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng uỷ NHCSXH Trung ương cho 5 tổ chức Đảng trực thuộc đạt danh hiệu
“Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2013

Đại diện Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ vinh dự nhận Giấy khen “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liên tục (2011 - 2013) của Ban Thường vụ Đảng uỷ NHCSXH Trung ương

Đại diện Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ vinh dự nhận Giấy khen “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liên tục
(2011 - 2013) của Ban Thường vụ Đảng uỷ NHCSXH Trung ương

Các đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền đã được Đảng uỷ NHCSXH Trung ương chúc mừng tại Hội nghị

Các đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền đã được Đảng uỷ NHCSXH Trung ương chúc mừng tại Hội nghị

Nhóm PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác