Kết nạp đảng viên mới

20/01/2014
(VBSP News) Thực hiện Quyết định số 1345-QĐ/ĐU ngày 9/01/2014 của Đảng ủy NHCSXH Trung ương. Ngày 17/01/2014, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hiền.
Đồng chí Phạm Kim Nhuận (bên phải) trao Quyết định cho đảng viên mới

Đồng chí Phạm Kim Nhuận (bên phải) trao Quyết định cho đảng viên mới

Tới dự buổi lễ kết nạp có đại diện Văn phòng Đảng ủy, Công đoàn NHCSXH; đại diện các chi bộ Đảng các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính; Trung tâm Đào tạo; Trung tâm CNTT; Sở giao dịch cùng các đảng viên và quần chúng ưu trong chi bộ.

Đảng viên mới tuyên thệ

Đảng viên mới tuyên thệ

Thay mặt chi bộ, đồng chí Phạm Kim Nhuận - Phó Bí thư chi bộ Ban Tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời căn dặn đảng viên mới tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, phấn đấu rèn luyện về tư tưởng, có lối sống lành mạnh và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để có thể đảm đương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự lớn mạnh và phát triển bền vững của NHCSXH.

Các đại biểu chức mừng

Các đại biểu chức mừng

Các đại biểu chức mừng

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác