ĐẢNG BỘ NHCSXH TRUNG ƯƠNG: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) có hiệu quả

16/09/2013
(VBSP News) Ngày 14/9/2013 tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) tới hơn 300 cán bộ, đảng viên.
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương - Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương, Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH Trung ương; Lãnh đạo các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Văn phòng cơ quan Công đoàn, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội.

Đồng chí Dương Quyết Thắng khai mạc Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng nhấn mạnh tới mục đích, ý nghĩa các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Đồng thời, yêu cầu tất cả các đảng viên sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc phải học tập, tiếp thu đầy đủ và triển khai nghiêm túc. Cùng với đó phải có chương trình hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà NHCSXH được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Thâu, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Hội CCB Việt Nam - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản về Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) và cung cấp một số thông tin về tình hình thời sự, chính trị trong và ngoài nước.

Đồng chí Phạm Xuân Thâu truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)

Đồng chí Phạm Xuân Thâu truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)

Thông qua việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) đã giúp các đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Kết luận đề ra, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động, vận dụng sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của NHCSXH. Từ đó đề ra chương trình hành động cụ thể và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong Nghị quyết lần thứ 7.

Đồng chí Nguyễn Đức Vui kết luận Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Vui kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vui - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCSXH Trung ương nhấn mạnh: Sau Hội nghị, đề nghị các cấp ủy và đoàn thể thuộc NHCSXH xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa XI) tới toàn thể đảng viên và người lao động.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng cần quan tâm làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ mật thiết gắn bó giữa CBCNV và lãnh đạo đơn vị, tiếp tục chăm lo lợi ích chính đáng của người lao động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác