Đảng bộ NHCSXH Trung ương bầu bổ sung Ban Thường vụ, Ban Chấp hành

06/09/2013
(VBSP News) Đảng bộ NHCSXH Trung ương vừa tiến hành bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ban Thường vụ và 4 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng thời, chuẩn y đồng chí Nguyễn Đức Vui giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy NHCSXH Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Theo đó, 3 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy NHCSXH, gồm:

- Đồng chí Nguyễn Đức Vui, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH Trung ương, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ban Kiểm tra Kiểm soát nội bộ.

- Đồng chí Nguyễn Kim Phung, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH Trung ương, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội.

- Đồng chí Lê Thị Đức Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ NHCSXH Trung ương - Bí thư Đoàn Thanh niên NHCSXH Trung ương.

4 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương, gồm:

- Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH Trung ương.

- Đồng chí Đoàn Văn Khải, Bí thư Chi bộ cơ quan Công đoàn - Chủ tịch chuyên trách Công đoàn NHCSXH.

- Đồng chí Trần Lan Phương, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ban Kế hoạch nguồn vốn.

- Đồng chí Nguyễn Kim Phung, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác