Chư Pưh ưu tiên vốn cho vùng khó khăn

03/04/2014
(VBSP News) Trong những năm qua, NHCSXH huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong hoạt động tín dụng chính sách, thực sự là công cụ, nguồn lực quan trọng và đắc lực hỗ trợ địa phương trong công tác giảm nghèo.
Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của Gia Lai thường xuyên trao đổi những kinh nghiệm trong trồng trọt

Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa của Gia Lai thường xuyên trao đổi
những kinh nghiệm trong trồng trọt

Nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ hơn 11 năm qua đã trở thành dòng tín dụng chủ lưu đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại những vùng khó khăn của Chư Pưh; đã thực sự phát huy hiệu quả tối đa khi doanh số cho vay chiếm tới 99% dân số, giúp nhiều hộ nghèo có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, tái tạo việc làm cũng như cải thiện kinh tế gia đình.

Ngay từ những tháng đầu năm 2014, NHCSXH huyện Chư Pưh luôn bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời chú trọng ưu tiên vốn cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp hướng dẫn kiến thức sử dụng vốn vay đúng mục đích, lồng ghép vốn tín dụng với các chương trình khuyến nông - khuyến lâm, dự án mục tiêu quốc gia tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả đồng vốn.

Ngay khi có thông báo giao vốn của cấp trên, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phân bổ chỉ tiêu 7,9 tỷ đồng và nguồn vốn thu nợ quay vòng từ các chương trình tín dụng, kiên quyết không để tồn đọng vốn. Tính đến hết quý I/2014, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện Chư Pưh đạt trên 129 tỷ đồng, tăng 2,8 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng hơn 2,2%. Doanh số cho vay là hơn 13,29 tỷ đồng, bằng 299% so cùng kỳ năm 2013, chủ yếu tập trung vào các chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo trên 4,95 tỷ đồng; hộ cận nghèo 3,92 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 1,99 tỷ đồng và hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là hơn 2,29 tỷ đồng…

Theo đánh giá từ NHCSXH huyện, nguồn vốn thu hồi từ các chương trình đã góp phần đáng kể vào việc cho vay quay vòng khi chiếm tới 62,2%/tổng doanh số cho vay vào năm 2013 và hiện đang chiếm 48%/tổng doanh số cho vay. Cũng nhờ làm tốt công tác thu nợ, số đối tượng thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi đã tăng đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Giám đốc NHCSXH huyện Chư Pưh, Huỳnh Tấn Long cho biết: Ngân hàng đang tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ đạo của tỉnh. Đơn vị đã tham mưu Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các xã, thị trấn về việc tập trung cho vay và điều hành kế hoạch tín dụng chính sách tại cấp xã đi vào nề nếp, hiệu quả ngay từ quý I/2014; xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2014 và phân công cụ thể đến từng thành viên.

Bên cạnh đó, đơn vị còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể thường xuyên bám sát cơ sở, tập trung thu nợ đến hạn ngay từ đầu năm nhằm tạo vòng quay vốn tín dụng ưu đãi hiệu quả; nâng mức cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay bổ sung đối với hộ có dư nợ thấp, sử dụng vốn có hiệu quả nhưng chưa thoát nghèo…

Theo Báo Gia Lai

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác